Начало       Информация       Free       Поръчай        

тестове

TOEFL

SAT

GRE

GMAT

Други тестове


Поръчка

TOEFL

Как се оценява есето (критерии за оценка)?

оценките варират от 1 до 6

6
ефективно отговаря на зададената тема
е добре огранизирано и развито
използва ясни и точни детайли в подкрепа на тезата си или илиюстрира идеи които показват устойчива гъвкавост на езиковата употреба
демонстрира синтактично разнообразие и подходящ избор на думи

5
отговаря на някои части от зададената тема по-добре, отколкото на други
общо взето е добре развито и организирано.
използва детайли в подкрепа на тезата или илюстрира идея.
показва лекота на владеене на езика
демонстрира синтактично разнообразие и широк речник

4
адекватно отговаря на поставената тема, но не и в някои части
адекватно организирано и развито
използва детайли за подкрепа на тезата или илюстрирането на идеята
демонстрира адекватна, но вероятно недостатъчна лекона на синтаксиса и употребата му би могла да съдържа някои грешки, които нарушават смисъла

3
Есе с такава оценка разкрива една или повече от следните слабости:
неадекватна организация и развитие
неподходящи или недостатъчни детайли в подкрепа на тезата или идеята
видимо неподходящ избор на думи или фрази
множество грешки в структурата на изреченията или употребата на думи

2
Есе с такава оценка е сериозно засегната от една или повече от следните грешки:
сериозна дезорганизираност или неразвитост
малко или липса на детайли или спецификации
сериозни и повтарящи се грешки в структурата на изречението
сериозни пробелеми с определяне целта на зададената тема

1
нецяло или недоразвито
съдържа сериозни правописни грешки

0
празен лист
просто копира зададената тема
написано по друга тема, на друг език или се състои от несвързани символи и думи.

още за есето->



Copyright Testove.com © 2002 - 2008