Начало       Информация       Free       Поръчай        

тестове

TOEFL

SAT

GRE

GMAT

Други тестове


Поръчка

Тест ACT

Какво представляват TOEFL, SAT , GMAT и GRE?

TOEFL
Test Of English as a Foreign Language

Пълна информация за изпита =>

Критерии за оценяване на есе    Съвети за изпита и съвети за писане на есе

подготовка за TOEFL toefl.org

SAT
Standart Admission Test

Пълна информация за изпита =>


www.collegeboard.com

подготовка за SAT и информация за New SAT

GRE
Graduate Record Examination

www.gre.org

подготовка за GRE

 

GMAT
Graduate Management Admission Test

ЦЕНА
Цената на теста е USD $200. Ако регистрираните кандидати решат да се откажат от явяването си на теста, те трябва да се свържат с регистрационния център не по-късно от 7 календарни дни преди насрочената дата на изпита. Те ще получат частично възстановяване на таксата.

РЕГИСТРАЦИЯ
Може да се регистрирате за GMAT като попълните образеца в бюлетина изпратите сумата чрез банков превод - money order (до регионалния регистрационен център) или по телефона ако имате кредитна карта. В България по-разпространен е първия начин. При него се заплаща такса за превода в чужбина.

ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТА
Регистрираните трябва да чакат 30 дни преди да се явят на изпита. Резултатът на изпита важи 5 години.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТА
Основния източник на информация за самия изпит и неговото протичане е Информационният бюлетин за GMAT , който се разпространява безплатно. Той съдържа информация за насрочването и регистрирането на теста, списък на центровете, където може да се държи GMAT (в България това е само центъра в София), изискванията за идентификация при яваването в изпитната зала, информация за резултатите и др. В информационният бюлетин няма материали за подготовка за изпита. Бюлетинът може да се свали и от www.gmat.org

ЦЕЛ НА ТЕСТА
GMAT оценява основните езикови, математически и аналитични умения, изложени в писмена форма. Теста е специално създаден за да помогне на бизнес училищата, които предлагат магистърски програми , да преценят способността на кандидатите за изучаване на бизнес и мениджмънт. GMAT не оценява субективни фактори като мотивация, изобретателност и умения за академична работа. Някои университети и колежи изискват резултати над определен минимум. Други изискват такъв резултат само за някои части на изпита. Трябва да знаете колко е минималния резултат за мястото , в което кандидатствате (ако има изобщо минимум), защото рискувате да кандидатствате в университет или колеж, където ще ви дисквалифицират автоматично. Много колежи наблягат на определени части от изпита. Например много училища са забелязали корелация между резултата на quantitative и последвалото представяне в някои дисциплини на МВА. В тези случаи GMAT е сериозен фактор преценяващ уменията за МВА. Много хора се явяват на GMAT повече от веднъж. Някои училища вземат впредвид не вашия последен резултат, а най-добрия. Дали това обаче е така там където вие кандитатствате трябва да се провери. Ако считате че може да подобрите резултата си на GMAT , пристъпете към повторно тестване само след нова и допълнителна подготовка. Ако ви е отказан прием и са ви казали че резултата ви е нисък, трябва да се подготвите много задълбочено и дори да помислите за различен начин на подготовка.

ТРИТЕ ЧАСТИ НА ИЗПИТА
GMAT е стандартизиран. Всеки отделен тест съдържа едни и същи формат и области на съдържание. Теста съдържа три основни секции - Analytical Writing (аналитично писане), Quantitative Reasoning (съставена от разделите Problem Solving и Data Sufficiency) и Verbal Reasoning (съставена от разделите Critical Reasoning и Reading comprehension). Всяка част се оценява възоснова на специфични за нея въпроси. Важно е да знаете че GMAT оценява умения и способности които се развиват за относително дълъг период от време. Въпреки че секциите са основно езикови и математически, целият тест е метод за преценяване на много способности. GMAT не проверява специфични знания придобити по време на средното или висше образование или постижения в някаква специфична област.

подготовка за GMATCopyright Testove.com © 2002 - 2008