Начало       Информация       Free       Поръчай        

тестове

TOEFL

SAT

GRE

GMAT

Други тестове


Поръчка

Тест ACT

<- информация за TOEFL, SAT, GRE, GMAT

Какво представлява ACT?

 ACT

АСТ включва
o English Test
o Mathematics Test
o Reading Test
o Science Test

English Test съдържа 75 въпроса и се провежда за 45 минути.
Проверява се познаването на нормите на книжовния писмен английски език /пунктуация, граматика/, умението за тяхната практическа употреба, както и реторическите умения /структура, композиция, стил/. Тестът се състои от пет прозаически откъса, към всеки от които се задават по няколко въпроса с избираем отговор. Откъсите представят различни ситуации на общуване и са подбрани така, че чрез тях да могат да се оценят не само уменията за писане, но и интересите и опита на учениците. Писмената култура се преценява по шест показатели: пунктуация, познаване на граматическата норма и умение за практическото й приложение, синтаксис, структура, композиция и стил.
Mathematics Test съдържа 60 въпроса и се провежда за 60 минути.
Проверяват се математическите умения, които учениците са придобили до започването на 12 клас. Тестът съдържа въпроси с избираем отговор, които изискват да се направят определени разсъждения за разрешаване на даден практически математически проблем. Изисква се познаване на основните формули и умение да се пресмята, но не е необходимо да се знаят комплексни формули и да се извършват сложни пресмятания. Тестът обхваща основното учебно съдържание, покривано в средното българско училище. Включени са шест области: въвеждащ, основен и междинен курс по алгебра (Pre-Algebra/Elementary Algebra), координатни системи (Coordinate Geometry), планиметрия и тригонометрия (Plane Geometry/ Trigonometry). При решаването на теста по математика е позволено да се използват калкулатори.
Reading Test съдържа 40 въпроса, провежда се за 35 минути и съдържа четири прозаически откъса. Проверява се възприемането на текста при четене. Въпросите изискват да се извлече значението от няколко текста, да се използват умения за съотнасяне и разбиране, откриване и интерпретиране на значимите детайли; разбиране на последователността на събитията; сравняване и разбиране причинно-следствените връзки; определяне значението, което дадени думи, изрази и твърдения придобиват в конкретния текст; обобщаване и анализиране особеностите на авторовия стил и метод.
Science Test съдържа 40 въпроса и се провежда за 35 минути. Проверяват се уменията за интерпретация, анализ, оценяване, обмисляне и решаване на проблеми, свързани с естествените науки. Тестът съдържа комплексна научна информация и въпроси с избираем отговор към тях. Научната информация е представена като графични данни -графики, таблици, диаграми и др. Включени са въпроси върху учебното съдържание по биология, физика, химия, география и се проверява способността да се анализира, разсъждава, аргументира и т.н., като се използват натрупаните научни познания, математическите компетентности и уменията за разбиране на текст.
Максималният резултат е 36 точки, а средното ниво е 21точки.
За сравнение АСТ- SAT се използва таблица.
Преди да се избере дата за явяване, е необходимо да се проверят крайните срокове за кандидатстване, които посочват колежите и агенциите, отпускащи стипендии. АСТ ще изпрати изпитните резултати и да извести за тях избраните колежи или агенция не по-рано от 4 до 7 седмици след изпитната дата.
Много колежи и агенции, отпускащи стипендии, препоръчват учениците да се явят на изпит АСТ през пролетта на предпоследната гимназиална година. По това време обикновено вече е приключило преподаването на учебното съдържание, покривано от АСТ. Подобен избор осигурява някои предимства:
? Ще се получат изпитни резултати и друга информация, спомагащи за добро планиране последната година в гимназията.
? Много колежи влизат във връзка с добри ученици през лятото преди последната година в гимназията.
? Ако постигнатият резултат е неудовлетворителен, има възможност за явяване още веднъж през есента на последната година в гимназията и така ще се разполага с информацията, необходима за кандидатстване и получаване на стипендия.

ЦЕНА
Цената на теста е USD $42, заплащането става чрез банков превод. При него се заплаща такса за превода в чужбина.

РЕГИСТРАЦИЯ
Може да се регистрирате за АСТ в гр.Варна/ Езиков център ДИЕМ-М/ и гр.София –фондация Интермедия.Ще получите регистрационен пакет, включващ информационен бюлетин, примерна тестова книжка и регистрационна карта.

ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТА- в България теста АСТ се провежда пет пъти в годината-октомври, декември, февруари, април и юни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТА
Основния източник на информация за АСТ можете да намерите на www.act.org
Информация за самия изпит и неговото протичане може да се получи от Информационен бюлетин, който се предоставя при регистрация.Copyright Testove.com © 2002 - 2008